Webbsajter

Vi har lång erfarenhet av att utveckla för webben med dess krav på responsiva design och prestanda.

På frontend för webbappar har vi valt att fokusera på React, men vi har även erfarenhet av andra ramverk såsom Angular.

Denna sajt är en statisk webbsida byggd med Gatsby (React/GraphQL/Node.js). Statiska sajter presterar väldigt bra och kostar ingenting att servera från Firebase Hosting eller från Netlify. Vi hjälper dig igång.

Bland Content Management System (CMS) har vi oftast använt Wordpress.

I backend har vi erfarenhet av framförallt Node.js, .NET/C# och PHP som programspråk och har jobbat med flera olika typer av databaser.