Molnlösningar

Molnet erbjuder flexibel och kostnadseffektiv drift. Våra konsulter jobbar med flera olika system och koncept för drift i molnet.

Vår favorit just nu är Google Firebase + Google Cloud Platform men vi har även erfarenhet av:

  • Serverless
  • AWS - AWS AppSync / AWS Lambda
  • Docker

Att slippa sköta egna servrar frigör resurser att fokusera på produkten och kundnytta.